Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Japonya'nın Biyometrik Pasaport Uygulaması , 25.06.2011

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün  (ICAO) üye ülkelerce 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren yalnızca makinada okunabilir pasaport tanzim edilmesine ilişkin tavsiye kararına atıfla Japonya, 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren sınırlarında ek önlemler almaktadır.

 

Bu çerçevede eski tip diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaportlar Japonya’nın sınır kapılarında daha dikkatli incelemelere tabi tutulmakta, inceleme sonucunda durumları uygun görülmeyenlerin geri gönderilebilmeleri ihtimal dahilinde bulunmaktadır.

 

Anılan pasaport hamili vatandaşlarımızın sınırdan sorunsuz geçebilmelerini teminen Japon Temsilciliklerinden vize almalarında yarar görülmektedir.