Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türkiye'ye Getirilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği , 25.06.2011

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’nın, Türkiye’ye getirilen kara taşıtlarına ilişkin işlemlerin düzenlendiği Gümrük Genel Tebliği 22 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   Buna gore; geçici ithalat rejimi kapsamında taşıt getirme hakkının, yalnızca Türkiye gümrük bölgesinin dışında yerleşik kişilere tanındığı; kişinin Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik sayılması için yabancı bir ülkede ikamet etmesi ve bir yıl içerisinde en az 185 gün yurtdışında bulunması gerektiği; Türkiye’ye getirilen taşıtlara en fazla 180 gün ve yurt dışında emekli olan kişilerce getirilmesi halinde en fazla bir yıl süre verildiği bildirilmiş; ayrıca;   turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen ve ilgilinin pasaportuna kaydedilen taşıtların gümrük denetimine bırakılmaksızın ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına kolaylık sağlamak amacıyla, bahsekonu tebliğe, gümrük idaresince uygun bulunması ve taşıtın bir başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütname alınması şartıyla izin verilmesi yönünde bir hüküm ilave edilmiştir. Yurtdışından Türkiye’ye getirilen kara taşıtları için halihazırda altı ay olarak verilen sürelerin iki yıla çıkarılmasına imkan tanıyacak herhangi bir düzenleme ise yapılmamıştır.