Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Büyükelçi Rafet Akgünay'ın Cumhuriyet Bayramı Mesajı , 28.10.2011

Kanada Türk Toplumunun değerli üyeleri,

Büyük ulusumuzun tarihindeki en parlak başarılarından biri olan Cumhuriyetin ilanının 88. yılını kutluyoruz. Bu büyük gün vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk’ü, O’nun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi milletçe sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz.

Ulusumuzun yeniden dirilişinin adı olan Cumhuriyet, anlam ve gücünü halkımızın ortak iradesiyle ve büyük bir inançla gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin eseri olmasından almaktadır. İnsanlık tarihinde, ulusların böylesine güçlü bir ortak iradeyle kendi yazgılarını kendi elleriyle yazmaları seyrek olarak görülür.

Halkımızı ulus düzeyine taşıyan, toplumsal bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı kuvvetlendiren Cumhuriyet düşüncesinin temelini, ülkesine sevgiyle bağlı tüm yurttaşların eşitliği ve özgürlüğü fikri oluşturmaktadır.

Cumhuriyetimiz ırk, dil, din, inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır. Din ve vicdan hürriyetini teminat altına alan laiklik, yurttaşların fikirlerini serbestçe ifade etmelerini ve yönetime katılmalarını sağlayan demokrasi; adaleti teminat altına alan hukuk devleti Cumhuriyetin toplumsal sözleşmesinin vazgeçilmezleridir.

Cumhuriyetin meşruiyeti ve kuvveti, ortak tarih, kader ve amaç birliği ile vatandaşlık kimliği ilkelerine dayanır. Bu niteliği ile Cumhuriyet geçmişten geleceğe uzanan gönüllü bir beraberliktir. Türk insanı Cumhuriyet sayesinde tebaa olmaktan çıkıp vatandaş haline gelmiş, devletinin yegâne ve gerçek sahibi olmuştur.

Bağımsızlığını sağlamakta gösterdiği kararlı duruş, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne önem veren laik Cumhuriyet rejimi ve bu ortamda gelişen istikrarlı ekonomisi ile sosyal yapısı, ülkemizi bulunduğu bölgede ilham kaynağı haline getirmiştir.  Türkiye, gelişmiş bir ülke olarak sanayileşme noktasında eksikliklerini tamamlamıştır. Bundan sonraki hedefimiz, ekonomimizin daha rekabetçi, innovasyon ve bilgi teknolojileri bakımından dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yerini almasını sağlamak ve rejimimizi ileri demokrasiler düzeyine ulaştırmak olmalıdır.

Ülkemiz bu hedefinde kararlıdır. Cumhuriyet’in kazanımlarını korumak ve daha ileri götürmek bizlerin ve gelecek kuşakların en önemli görevidir. İçeride ve dışarıda ulusumuzun üzerine oynanan birtakım oyunlar da bizi sözkonusu kararlılığımızdan da vazgeçiremeyecektir.

Bu inançla, Kanada’da yaşayan tüm vatandaşlarımın ve Türk asıllı Kanadalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.