Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

T.c. Toronto Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği Personel İstihdam Edecektir , 24.11.2011

T.C. TORONTO BAŞKONSOLOSLUĞU

TİCARET ATAŞELİĞİ

İŞ İLANI

 

İş yeri:                 T.C. Toronto Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği

10 Lower Spadina Avenue, Suite 201 Toronto, M5V 2Z2      

Pozisyon:             Uzman

İmkan:                  Maaş + sağlık giderlerine katkı

Sorumluluklar (liste kısıtlayıcı değildir):

·         Türk ve Kanadalı firmaların birbirleriyle karşılıklı iş ilişkisi geliştirmek üzere talep ettikleri bilgilerin toplanması ve ilgililere iletilmesi,

·         Ekonomik/sektörel/bölgesel bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ve Kanada/bölgesel ekonomi ve pazarlara ilişkin taslak raporların hazırlanması,

·         Türkiye ve Kanada’daki kamu ve özel kurum/kuruluş/firmalara yönelik yazıların hazırlanması,

·         Ofis malzemeleri yönetimi de dahil olmak üzere genel idari nitelikli sorumlulukların yerine getirilmesi,

·         Ticaret Ataşesi tarafından sorumluluk alanındaki işlerin yapılmasına yardımcı olmak üzere verilecek görevlerin yerine getirilmesi.

 

Gerekenler:

·         Kanada vatandaşı olmak ya da Kanada’da çalışma iznine sahip olmak,

·         En azından lisans düzeyinde öğrenimi tamamlamış olmak; iş yönetimi, ekonomi veya ticaret alanında öğrenim yapmış olmak tercih sebebi olarak değerlendirilecektir,

·         Uluslararası ticaret alanında tecrübe sahibi olmak ve/veya uluslararası ticaretin işleyişi, Kanada’da iş yapma ve ekonomi konularında yeterli bilgi sahibi olmak,

·         Türkçe ve İngilizce’ye hakim olmak; Fransızca bilmek tercih sebebi olarak değerlendirilecektir,

·         Ofis yazılımları kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak (MS Excel, MS Word, MS Powerpoint, MS Outlook, gibi.)

·         Gerektiğinde mesai dışı çalışabilmek,

·         Türk vatandaşı erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş veya erteletmiş olmak.

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

§  Adaylar, fotoğraflı özgeçmişlerini ve öğrenim düzeyini gösteren belgeleri, başvurularını destekleyen diğer belgelerle birlikte en geç 12 Aralık 2011 günü saat 17:00 ye kadar toronto@ekonomi.gov.tr  adresine göndereceklerdir.

§  Sınava davete uygun bulunan adaylarla e-posta yoluyla temasa geçilecek ve mülakat yeri ve tarihi bildirilecektir.

§  Ticaret Ataşeliği, herhangi bir adayı mülakata çağırıp çağırmama ve işe alım sürecini ilave bir bildirimde bulunmadan erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir.

§  Yeterlilikle ilgili ilave koşullar getirilebilir ve ilave belge istenebilir,

§  İlave bilgi talepleri yukarıda verilen e-posta adresine iletilmelidir.

İlgili Dosyalar :

- T.C. Toronto Başkonsolosluğu Personal Alım İlanı