Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Askerlik Kanunu'nda Öngörülen Değişiklikler Ve Dövizle Askerlik Başvurulari Hakkinda Duyuru , 29.11.2011

DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU HAKKINDA DUYURU     “Askerlik kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Kanun”, mevcut haliyle yasalaşarak Resmi Gazete’de yayınlandığı takdirde, yayımlanma tarihinden sonra yapılan dövizle askerlik hizmeti başvuruları, Taslak Kanunun 1inci maddesinde öngörülen şekliyle 10.000 Avro üzerinden işleme tâbi tutulacaktır.   Taslak Kanunun 4. Maddesiyle değiştirilen, 1111 sayılı Kanun’un Geçici 49uncu maddesinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar hakkında, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı, ancak, bu yükümlülerin temel askerlik hizmetine tâbi tutulmayacakları belirtilmektedir.   Bu çerçevede, anılan Kanun yürürlüğe girdikten sonra, önceden sıra numarası almış vatandaşlarımızın işlemlerinin eski Kanunda belirtilen döviz miktarlarına göre kabul edilmesi mümkün değildir.     Sıra numarası verilmesi, işlemin tamamlanacağı yönünde bir taahhüt teşkil etmemektedir.   VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE SAYGIYLA SUNULUR.

İlgili Dosyalar :

- ASKERLİK KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER BAĞLAMINDA DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU