Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

5510 Sayili Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlik Sigortasi Hakkindaki Kanunda Yapilan Yeni Düzenleme Hakkinda Duyuru Ve Uygulamaya İlişkin Soru Ve Cevaplar , 27.01.2012

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun” çerçevesindeki yeni düzenleme hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu  tarafından kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanan “50 Soruda Yeşil Kart ve Gelir Tespiti” başlıklı bilgi notu, anılan kurumun web-sitesine eklenmiştir. Vatandaşlarımızın, konuya ilişkin sorularını doğrudan SGK web-sitesi aracılığıyla (www.sgk.gov.tr) takip etmeleri uygun olacaktır. Bilgi notunda yer alan 36-43 sayılı sorular ve yanıtları yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

İlgili Dosyalar :

- 5510Duyuru