Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Toronto Üniversitesi'nde Türk Çalışmaları Kürsüsü Kurulması , 30.05.2013

Kanada Türk Toplumunun Saygıdeğer Üyeleri,

Kanada’da kurumsal ve kalıcı projeleri hayata geçirerek somut başarı hikayelerine imza atma vaktimiz gelmiştir. Çünkü, atacağımız her imza gelecek kuşakların bu ülkede daha sağlam adımlarla ilerleyebilmelerinin teminatını oluşturacaktır.

Bu amaçtan hareketle, Kanada’daki yüksek öğrenim kurumları arasında ilk sıralarda yer alan, özellikle sosyal bilimler alanında Kuzey Amerika’da ilk 10’a giren, dünya genelinde ise 2012 yılında 16’ncılığa yükselen Toronto Üniversitesi’nin Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü’nde “Türk Çalışmaları Kürsüsü” kurulması konusunda ilke kararı alınmıştır.

 Türk toplumunun Kanada’daki “prestij projesi” olacak Kürsü’nün tam kapasite faaliyete geçebilmesi için bir dizi aşamanın finansman sağlanmak suretiyle tamamlanması gerekmektedir.

 İlk aşamada, “Türk Çalışmaları”nda öğrenim görecek en az bir yabancı doktora öğrencisine burs katkısı imkanı sunulacaktır. Tarafımızdan bu amaçla sağlanacak maddi katkıya “eşleşme” yöntemiyle Toronto Üniversitesi tarafından da destek verilmesi yönünde anlaşma sağlanmıştır.

 Çeşitli seviyelerde Türkçe dil dersleri verilmesi hususunda tam zamanlı bir akademisyen görevlendirilmesi projenin ikinci aşamasını teşkil edecektir.

 Üçüncü ve son aşamada ise kıdemli bir profesörün çalışmaya başlamasıyla Kürsü’nün akademik faaliyetlerde bulunabilmesi için gerekli unsurlar tamamlanmış olacaktır.

 Kanada’daki Türk toplumunun profilinin artırılması, görünürlüğünün yükseltilmesi ve özellikle akademik çevrelerde hak ettiği saygınlığa kavuşabilmesi yönünde önemli bir adımı teşkil edecek projeye yine Türk toplumu tarafından sahip çıkılacağına olan inancımız tamdır. Bu anlayıştan hareketle, projemizin gerekli finansmanının temini için ilk aşamada bir resepsiyon düzenlenecektir. Ottava Büyükelçimiz Dr. Sayın Tuncay Babalı bu resepsiyona Onur Konuğu olarak katılacaktır.  Başkonsolosluğumuzun Toronto Üniversitesi ile birlikte 21 Eylül 2013 tarihinde 17:00-19:30 saatleri arasında 41 Willcocks Street, Toronto adresindeki “The Faculty Club”da düzenleyeceği resepsiyon sadece 250 kişiyle sınırlı bir etkinlik olacaktır.

 Resepsiyon sırasında ayrıca Kanada’da yaşayan Türk sanatçıların proje için bağışlayacakları eserlerinin açık arttırma yoluyla satışa sunulması planlanmaktadır.

 Türk toplumu için bir “başarı hikayesi”, gelecek kuşaklarımız bakımından ise kritik önemde bir referans noktası oluşturacak “Türk Çalışmaları Kürsüsü” kurulmasına “bağış” yoluyla katkıda bulunulması da mümkündür. Buna ilave olarak, çeşitli sponsorluk seçenekleri de mevcuttur. Maddi katkıda bulunan kişi ve kuruluşlar arzu etmeleri halinde Başkonsolosluğumuz tarafından topluma tanıtılacaktır.

 Hazırlıkları gönüllü toplum üyelerimizin oluşturduğu “Türk Çalışmaları Projesi” ekibi tarafından sürdürülmekte olan ve kısa bir süre içerisinde ayrıntıları kamuoyuna duyurulacak projenin başarıya ulaşmasında sizlerin değerli katkılarını bekliyor, saygılarımı sunuyorum.

 

 

Ali Rıza Güney

Türkiye Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosu