Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Toronto Üniversitesi'nde Türk Çalışmaları Kürsüsü Kurulması , 29.07.2013

Kanada Türk Toplumunun Saygıdeğer Üyeleri,

 

Kanada’daki Türk toplumunun profilinin artırılması ve özellikle akademik çevrelerde hak ettiği saygınlığa kavuşabilmesi yönünde önemli bir adımı teşkil etmek üzere Toronto Üniversitesi’nin Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü’nde Türkoloji Kürsüsü kurulması konusunda ilke kararı alınmıştır. İlk aşamada, “Türk Çalışmaları”nda öğrenim görecek en az bir yabancı doktora öğrencisine burs katkısı imkanı sunulacaktır.

 

Projemizin gerekli finansmanının temini için bir resepsiyon düzenlenecektir. Ottava Büyükelçimiz Dr. Sayın Tuncay Babalı bu resepsiyona Onur Konuğu olarak katılacaktır. Başkonsolosluğumuz ve Toronto Üniversitesinin düzenleyeceği resepsiyon 21 Eylül 2013 tarihinde 17:30-19:30 saatleri arasında 41 Willcocks Street, Toronto adresindeki “The Faculty Club”da gerçekleştirilecektir.

 

Türkoloji Kürsüsü kurulmasına “bağış” (donation) ve kurumsal katkı (sponsorship) yoluyla katkıda bulunulması mümkündür. Ekte maddi yardım  koşullarını bulacağınız projenin başarıya ulaşmasında sizlerin değerli katkılarını bekliyor, saygılarımızı sunuyoruz.

 

Türk Çalışmaları Projesi Ekibi

İlgili Dosyalar :

- Flyer - pledge forms