Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türkiye'deki Seçimler - Adres Beyanı Duyurusu , 12.11.2013

6304 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu itibarla, önümüzdeki dönemde ülkemizde yapılacak ilk seçimlerde (cumhurbaşkanlığı seçimleri, genel seçimler ve halk oylamaları) yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın da oy kullanabilmeleri yönünde çalışmalar yürütülmektedir.

Vatandaşlarımızın yurt dışında oy kullanabilmeleri için seçmen kütüklerine kayıt, adres beyanıyla mümkün olduğundan, seçimler öncesinde veya sırasında karşılaşılması muhtemel sıkıntıların önünün alınabilmesi için vatandaşlarımızın adres beyanlarını yaptırmaları büyük önem arzetmektedir.

Bu çerçevede, görev bölgemizde mukim olup, daha önce adres beyanında bulunmamış veya adres değişikliğini bildirmemiş olan vatandaşlarımızın Temsilciliğimiz web sitesinde örneği bulunan ( http://toronto.bk.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=202000 ) “Adres Beyan Formu (B)”nu doldurmaları ve Nüfus Cüzdanı fotokopileri beraberinde Başkonsolosluğumuza teslim etmeleri/iletmeleri hususu önemle duyurulur.

Saygılarımızla.