Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gezici Konsolosluk Hizmeti - Edmonton Ve Vancouver , 23.04.2014

Görevlilerimiz tarafından Edmonton ve Vancouver’da gezici konsolosluk hizmeti verilecektir.

Ayrıca, Sayın Büyükelçi Dr. Tuncay Babalı tarafından anılan şehirlerde vatandaşlarımıza yönelik birer

toplantı düzenlenecektir.

Vatandaşlarımıza yönelik düzenlenecek toplantılar ile gezici konsolosluk hizmetinin verileceği

tarih - saat ve adres bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

Edmonton:

The Sutton Place Hotel Edmonton

10235 101 St, Edmonton, AB T5J 3E9

Tel: 780.441.3058 • Fax 780.441.3099

Rowand Meeting Room: Başvurular

Rowand Meeting Room: Vatandaş toplantısı

4 Mayıs 2014 Pazar : 09:00 - 18:00 Konsolosluk hizmeti

5 Mayıs 2014 Pazartesi : 09:00 - 17:00 Konsolosluk hizmeti

5 Mayıs 2014 Pazartesi : 18:00 - 20:00 Vatandaşlarımızla toplantı

Vancouver:

The Listel Hotel

1300 Robson Street, Vancouver, BC V6E 1C5

Tel: 604.684.8461, fax: 604.684.7092

Sculpture Gallery: Başvurular

Impressionist Gallery: Vatandaş toplantısı

 7 Mayıs 2014 Çarşamba : 09:00 - 18:00 Konsolosluk hizmeti

 8 Mayıs 2014 Perşembe : 09:00 - 18:00 Konsolosluk hizmeti

10 Mayıs 2014 Cumartesi : 10:00 - 12:00 Vatandaşlarımızla toplantı

Gezici konsolosluk hizmeti sırasında öncelikle şahsen başvuru şartı aranan e-pasaport, dövizle

askerlik ve ilk defa yapılacak askerlik erteleme başvuruları alınacaktır.

Posta ile yapılabilen diğer işlemler (doğum /evlilik tescili, ikamet belgesi, yaşam belgesi vs.)

için imkanlar dahilinde vatandaşlarımıza yardımcı olunacaktır.

Vekaletname işlemleriyle ilgili herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

 İşlem yaptıracak vatandaşlarımızın beraberlerinde mutlak surette Nüfus Cüzdanlarını ve eski

ve/veya yeni tip Türk Pasaportları ile Kanada Vatandaşlık Kartlarını, Kanada Pasaportlarını, Daimi

Oturum Kartlarını (Permanent Resident Card), Çalışma İzin Belgelerini (Work Permit), Öğrenim İzni

Belgelerini (Study Permit) bulundurmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

ÇOK ÖNEMLİ : Her türlü işlem için lütfen :

- Nüfus Cüzdanlarınızı,

- Eski tip ve/veya yeni tip Türk pasaportlarınızı,

- Kanada Vatandaşlık Kartlarınızı,

- Kanada Pasaportlarınızı,

- Daimi Oturum Kartlarınızı (Permanent Resident Card),

- Çalışma İzin Belgelerinizi (Work Permit),

- Öğrenim İzni Belgelerinizi (Study Permit) yanınızda bulundurunuz.

E-PASAPORT BAŞVURULARI

E-pasaport başvurusu yapmak isteyen vatandaşlarımızın öncelikle http://

www.epasaport.egm.gov.tr linkinden gerekli bilgiyi almaları tavsiye olunur. Pasaport başvurusu

şahsi müracaat gerektirmektedir.

Başvuru sırasında istenecek olan belgeler:

1. T.C. Nüfus (vatandaşlık kimlik numaralı) cüzdanının aslı

2. Süresi biten veya yenilenmesi istenilen pasaportun aslı

3. Pasaport kayıp ise, yerel polis makamlarından alınmış “lost property report”

4. Daimi Oturum Kartınız (Permanent Resident Card) veya vatandaşlık kartının aslı, çalışma

izni/öğrenci vizesinin fotokopisi

5. 2 adet fotoğraf

Ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.epasaport.egm.gov.tr biometrik (arka fon beyaz,

“Canadian pasaport size” ebadında ) fotoğraf bölümünü ziyaret ediniz. Her yaştaki çocuk

için de vesikalık fotoğraf gereklidir.

6. 18 yaşından küçük çocuklar için anne ve babanın vereceği muvafakatname (Başvuru

sırasında doldurulacak olup, anne ve baba tarafından imzalanacaktır. Anne ve baba

boşanmış ise, boşanmaya ilişkin velayet hükümlerini içeren mahkeme kararının ibrazı

halinde velayet sahibinin muvafakatnamesi yeterlidir.)

Her yaştaki çocuğun pasaport başvurusunda velisinin yanında bulunması gerekmektedir.

12-18 yaşları arasındaki çocukların başvuru belgesine imza atmaları gerekmektedir.

7. Eski pasaportların Başkonsolosluğumuza gönderilmesinde ve tarafınıza iade edilmesinde

kullanılmak üzere Canada Post’tan alınacak 2 adet “Express Mail” (National) Prepaid

Envelope letter’ı (318 x 241 mm.) beraberinizde getirmeniz gerekmektedir.

8. Pasaport harç bedeli başvuru sırasında hesaplanmaktadır. Hesaplanan tutarın ödemesi

“Turkish Consulate” adına hazırlatılmış “Money Order” olarak yapılmalıdır (Konsolosluk

görevlilerince hesap işlemi tamamlanmadan “Money Order” yaptırılmaması rica olunur).

 E-Pasaport Tanzim Aşaması:

1. Alınan e-pasaport başvuruları Başkonsolosluğumuz tarafından elektronik ortamda

Ankara’daki Pasaport Tanzim Merkezi’ne (PTM) iletilmektedir.

2. Vatandaşlarımız, pasaportlarının düzenlenmesi hakkında e-posta ile PTM tarafından

bilgilendirilmektedir.

3. PTM tarafından düzenlenen pasaportlar Başkonsolosluğumuza iletilecektir.

4. Bu aşamada başvuru sahibine Başkonsolosluğumuz tarafından posta ya da e-posta

yoluyla pasaport teslim formu iletilecektir.

5. Pasaport teslim formunun vatandaşlarımızca imzalanması ve eski tip pasaportlarıyla

birlikte taahhütlü posta (registered mail) olarak T.C. Toronto Başkonsolosluğuna

göndermeleri gerekmektedir.

6. Eski tip pasaport ve teslim yazısı Başkonsolosluğumuza ulaştığında eski tip pasaport

iptal edilecek ve yeni tip pasaport aktif hale getirilerek pasaport sahibine posta yoluyla

ulaştırılacaktır.

7. Yukarıda bahsekonu işlem süreci yaklaşık olarak 1 – 2 ay zarfında tamamlanmaktadır.

DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU

Dövizle askerlik başvurusunda bulunacak vatandaşlarımız gerekli bilgi ve formlara http://

www.toronto.bk.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspxa adresinden ulaşabilirler.

DÖVİZLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI:

Başvuru için işçi, işveren ya da meslek-sanat mensubu olup en az 1095 gün çalışma şartı

aranmaktadır.(Çalışma günlerinizin sayısından Türkiye’de kaldığınız/bulunduğunuz günlerin

sayısı çıkartıldığında kalan çalışma süreleriniz 1095 gün olmalıdır)

Konsolosluk görevlileri tarafından belgelerinizin asılları görüldükten ve çalışma günleriniz

hesaplandıktan sonra adınıza Döviz Ödeme Belgesi düzenlenecektir. Bu işlem sonrasında

Ödemenizi yapmanız istenecektir.

Dövizli Askerlik Başvurusu için gerekli belgeler:

2014 yılı Dövizli Askerlik bedeli 6000 Avro karşılığı 8746.20 Kanada Doları’dır. Sözkonusu

miktar 38 yaş sonuna kadar 4 taksite kadar ödenebilmektedir. 38 Yaş ve sonrası için peşin

ödeme yapılması gerekmektedir.

1. T.C. Nüfus Cüzdanı aslı ve iki adet fotokopisi

2. Permanent Resident Card, Kanada Vatandaşlık Kartı veya Çalışma İzni (bugüne kadar

aldığınız tüm çalışma izinleriniz) aslı ve iki adet fotokopisi

3. Türk pasaportu veya Kanada pasaportu aslı ve iki adet fotokopisi

4. İşveren mektubu (Halen çalıştığınızı gösteren güncel tarihli belge olması

gerekmektedir)

5. 35 x 45mm ebadında 5 adet vesikalık fotoğraf

6. En az 3 yıl çalıştığınızı gösterir T4,T2 yada T1 belgesi

7. Posta masrafı (Turkish Consulate adına 40 Kanada Doları tutarında Money Order)

Not: Aynı zamanda Kanada Vatandaşı olanların Kanada Vatandaşlıklarını bağlı oldukları

nüfus müdürlüklerine bildirmiş olmaları gerekmektedir. Bildirmeyenlerden çifte vatandaşlık

bildirimi işlem ücreti alınmaktadır (Turkish Consulate adına 63 Kanada Doları tutarında

Money Order).

ASKERLİK İLK ERTELEME BASVURUSU

Askerlik erteleme başvurusunda bulunacak vatandaşlarımız gerekli bilgi ve formlara http://

www.toronto.bk.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspxa adresinden ulaşabilirler.

18 Yaşından sonra Kanada Vatandaşı olanlar, PR Card veya Work Permit sahiplerinin

Askerlik erteleme işlemleri

İlk Askerlik Ertelemesi için gerekli belgeler:

1. T.C. Nüfus Cüzdanı aslı iki adet fotokopisi

2. Permanent Resident Card, Kanada Vatandaşlık Kartı veya Çalışma İzni aslı ve iki adet

fotokopisi

3. Türk pasaportu veya Kanada pasaportu aslı ve iki adet fotokopisi

4. İşveren mektubu

5. 35 x 45mm ebadında 5 adet vesikalık fotoğraf

6. Posta masrafı (Turkish Consulate adına 40 Kanada Doları tutarında Money Order)

Not: Aynı zamanda Kanada Vatandaşı olanların Kanada Vatandaşlıklarını bağlı oldukları

nüfus müdürlüklerine bildirmiş olmaları gerekmektedir. Bildirmeyenlerden çifte

vatandaşlık bildirimi işlem ücreti alınmaktadır (Turkish Consulate adına 63 Kanada Doları

tutarında Money Order).

Doldurulması ve İmzalanması gereken formlar:

1. İşçi/İşveren/Meslek-Sanat Mensubu/Gemi Adamı Statüsündeki Yükümlüler İçin

Erteleme Belgesi

2. Tebliğ Belgesi ve Taahhütname

3. Safahat Belgesi

4. Vat-12 Form(Sadece çifte vatandaşlıkları olan ve daha önceden bildirim yapmayanlar

tarafından doldurulacaktır)

 

Doğumla veya 18 yaşından önce Kanada Vatandaşı olanların Askerlik erteleme işlemleri

İlk Askerlik Ertelemesi için gerekli belgeler:

1. T.C. Nüfus Cüzdanı aslı ve iki adet fotokopisi

2. Kanada Vatandaşlık kartı aslı ve 2 adet fotokopisi

3. Türk pasaportu ve Kanada pasaportu aslı ve 2 adet fotokopisi

4. 35 x 45mm ebadında 5 adet vesikalık fotoğraf

5. Posta masrafı (Turkish Consulate adına 40 CAD tutarında Money Order)

Not: Aynı zamanda Kanada Vatandaşı olanların Kanada Vatandaşlıklarını bağlı oldukları

nüfus müdürlüklerine bildirmiş olmaları gerekmektedir. Bildirmeyenlerden çifte

vatandaşlık bildirimi işlem ücreti alınmaktadır (Turkish Consulate adına 63 Kanada Doları

tutarında Money Order).

Doldurulması ve İmzalanması gereken formlar:

1. Birden Fazla Tabiiyetli Türk Vatandaşlarına Ait Askerlik Erteleme Belgesi

2. Tebliğ Belgesi ve Taahhütname

3. Safahat Belgesi

4. Vat-12 Form (Daha önce çifte vatandaşlık bildirimi yapmayanlar tarafından

doldurulacaktır)