Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Bedelli Askerlik Uygulaması Hakkında Duyuru , 17.12.2014

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6582 Sayılı Kanun ile 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’na eklenen geçici 52’nci madde kapsamında uygulanacak bedelli askerlik hizmetine ilişkin önemli hususlar aşağıda sunulmuştur.


Kimler Başvurabilir?

1. Bedelli askerlik uygulamasından, henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 01 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan yükümlülerden istekli olanlar faydalanabileceklerdir.

2. Daha önce herhangi bir nedenle bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış olanlar ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce “Askerliğe Elverişli Değildir” raporu alanlardan isetekli olanlar ve  Kasım 2014 celbinde askere sevk evrakını almış ancak henüz kıtalarına katılmamış olan istekliler de bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilecektir. 

Başvuru Şartları

Başvuruların geçerli olabilmesi için 18.000 TL tutarındaki bedelin en geç 13 Şubat 2015 (dahil) tarihine kadar aşağıda belirtilen hesaplardan birine yatırılmış olması ve dekontların askerlik şubelerine ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru Yöntemleri ve İzlenecek Yol 

1. İlk başvuruların, yükümlüler tarafından Başkonsolosluğumuza nüfus cüzdanıyla birlikte şahsen yapılması gerekmektedir. İzleyen başvuru ve evrak iadeleri ise posta yoluyla yapılabilecektir. Bununla birlikte postada yaşanabilecek kayıp ve gecikmelerden başvuru sahibi sorumlu olacaktır.

E-devlet şifresi sahibi yükümlüler, ilk başvurularını Başkonsolosluğumuza gelmeden  e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden de yapabileceklerdir. İlk başvurularını bu şekilde yapmak isteyen yükümlüler önce "ASAL Bedelli Askerlik Başvuru" sekmesinden hak sahibi olup olmadıklarını teyit etmeleri gerekmektedir.

Diğer yandan şahsen başvuru güçlüğü bulunan yükümlüler, ilk başvurularını vekaletname yoluyla avukatları aracılığıyla da yapabileceklerdir.

2. Şahsen başvuran yükümlülere, Başkonsolosluğumuzca başvuru anında ödemeleri gereken bedeli gösteren yurt dışı ödeme belgesi teslim edilerek, ödemelerin aşağıda kayıtlı bankalardaki Savunma Sanayii Destekleme Fonu adına açılan hesaplardan birine yatırılması istenecektir.

E-Devlet üzerinden ilk başvurlarını yapan yükümlüler ise hizmet bedelini,  e-Devlet üzerinden alacakları barkodlu ödeme belgesiyle Başkonsolosluğumuza gelmeden aşağıda kayıtlı bankalarda birine doğrudan yatırması gerekecektir.

3. Ödemelerini yapan yükümlülerden üç (3) adet banka dekont asıllarını bilahare Başkonsolosluğumuza ulaştırmaları istenecektir. Bu işlem postayla da yapılabilecektir.    

4. Ardından yükümlülere bir dekont ile yurtdışı ödeme belgesinin bir nüshası teslim edilecektir.

5. Başkonsolosluğumuzca hazırlanan başvuru evrakı, yükümlünün kayıtlı olduğu Askerlik Şubesi’ne gönderilecektir.  

6. İlgili Askerlik Şubesi tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra, işlemleri tamamlanan yükümlülere “Bedelli Askerlik Hizmet Belgesi” gönderilecektir.

Diğer Hususlar

1. Ödemelerin, T.C. Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar yabancı ülke parası olarak yapılması mümkün olmakla birlikte, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yurtdışı temsilciliklerimize bildirilen hesaplar arasında Kanada Doları hesabı bulunmadığından yaşanabilecek sorun ve hak kayıplarının önüne geçilmesini teminen, bedelin TL cinsinden ülkemizde yatırılması tavsiye edilmektedir. 

Bununla birlikte ödemesini Kanada bankaları aracılığıyla yapmak isteyen yükümlüler, ödeme tutarının zamanında ve sorunsuz olarak ilgili hesaplardan birine yatırılmasından sorumlu olacaktır.

    
2. Askerlik çağına girdikten sonra yaş düzeltmesi yaptıranların işlemleri, düzeltme yaptırmadan önceki yaşlarına göre yürütülecektir.

3. 13 Şubat 2015 (dahil) tarihinden sonra yapılacak olan başvurular veya ödemeler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle hak sahibi
yükümlülerin başvurularını zamanında yapmaları önem arz etmektedir.

4. E-Devlet şifresi temin etmek isteyen vatandaşlarımızın, yurt içinde PTT şubelerine, Kanada'da ise Başkonsolosluğumuza veya Büyükelçiliğimize nüfus cüzdanlarıyla şahsen başvurmaları gerekmektedir.  


Banka Hesap Numaraları


T.Halk Bankası IBAN No (TL) TR31 0001 2009 4520 0010 2600 83


T.C. Ziraat Bankası IBAN No (TL) TR49 0001 0017 4537 7119 4351 38


T. Vakıflar Bankası IBAN No (TL) TR28 0001 5001 5800 7302
9593 00


Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.