Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Başkonsolos Ali Rıza Güney'in Yeni Yıl Mesajı , 30.12.2014

Kanada Türk Toplumunun Değerli Üyeleri, Saygıdeğer Vatandaşlarımız,

Aranızda üçüncü yılımı tamamladığım ve görev süremin son dönemine girdiğim bu günlerde ilk günden bu yana şahsıma ve çalışma arkadaşlarıma sağlamış olduğunuz ve sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz yönünde bizi teşvik eden sıcaklık, anlayış ve yakın işbirliği nedeniyle hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Görevime başladığım günden bu yana katıldığım 1.000’i aşkın temas, toplantı ve etkinlik vesilesiyle başta Toronto olmak üzere Kanada’daki sivil toplum örgütlerimizin ve bireylerimizin sanattan spora, modadan ticarete yaşamın tüm alanlarında her geçen gün daha etkin roller oynamaya başladığını gözlemlemekten büyük memnuniyet duydum.

Kanada toplumuyla sağlıklı bir şekilde bütünleşme konusunda önemli mesafe alan toplumumuzun bundan böyle sesini birlik ve beraberlik anlayışı çerçevesinde yerel ve federal siyaset düzeyinde de duyurması zamanı gelmiştir. Kanada’nın çokkültürlülük ortamının sağladığı koşullardan istifadeyle önümüzdeki dönemde bu konuda bazı olumlu gelişmeler yaşanması imkan dahilindedir.

Buna ilave olarak, toplumumuzun başta akraba ve soydaş topluluklar olmak üzere Kanada’daki diğer toplumlarla köprüler kurmak ve ilişkilerimizi geliştirmek konusunda her geçen gün daha etkin bir profil sergilemesini de memnuniyetle müşahede ediyorum. Tabiatıyla bu köprüler ülkemize husumet dışında başka bir gündemleri bulunmayan çevrelerle mücadelemizde dayanacağımız temel sacayaklarından olacaktır.

2014 yılı boyunca gerek Türkiye-Kanada ilişkilerinin sağlam temeller üzerinde
ilerletilmesi, gerek ülkemizin, toplumumuzun ve kültürümüzün Kanada nezdinde farkındalığının artırılması yönünde önemli bazı gelişmeler yaşanmıştır.


Bunlardan özellikle eğitim alanında öne çıkan iki tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ülkemizin bilim, teknoloji ve akademi-sanayi etkileşimi alanlarında işbirliği tesis etmekten önemli kazanımlar sağlayacağı Kanada’daki üniversitelerle yoğun ve yaygın bir ilişki hamlesinin ilk adımı 2014 yılında atılmıştır. Bu çerçevede, Aralık ayında Ontario’daki bir grup Üniversitenin Başkan ve Yardımcılarının ülkemizi ziyaret ederek ikili işbirliği alanlarına ilişkin somut kararlar almış olmaları kaydadeğer bir etkileşim örneğini oluşturmuştur.

Diğer yandan, dünyanın önde gelen üniversiteleri arasındaki Toronto Üniversitesi’nde Türk Çalışmaları Bölümü kurulması yönündeki ilk adımın siz değerli toplum üyelerimizin sağladığı katkılar sonucunda başarıyla atılması akabinde Türk ve Kanadalı akademisyenlerden oluşan ve ülkemiz ile Türk kültürünün tanıtılması alanında faaliyetlerde bulunacak olan bir platformun kurulması kararı alınmış, bu yöndeki mevzuat çalışmaları da kısa süre önce tamamlanmıştır.

Kıymetli vatandaşlarım,

Göreve başladığım dönemde çalışma arkadaşlarımla yaptığımız stratejik planlama çerçevesinde konsolosluk işlemleri alanında sizlere verilen hizmetin kalitesinin artırılmasının temel önceliğimiz olarak belirlendiğini sizlerle paylaşmıştım. Geçtiğimiz üç yıl boyunca atılan ve olumlu geri dönüşlerinizi aldığımız adımlar önümüzdeki dönemde kaydedilecek ilerlemelerle tahkim edilecektir.

Başkonsolosluğumuzun kullandığı “facebook”, “linkedin”, “twitter” gibi sizlerle temasımızı sağlayan mevcut sosyal medya araçlarımıza kısa süre önce “instagram” da eklenmiştir. Her hafta bir temanın işlenerek dikkat çekici fotoğrafların paylaşıldığı sitemizi (Turkish_Consulate_Toronto) takip etmenizden memnuniyet duyacağız.

Görev bölgemizdeki eyaletlere 2014 yılı içerisinde düzenlemiş olduğumuz “gezici konsolosluk” hizmetleri de önümüzdeki dönemde devam edecektir.

Bu vesileyle Başkonsolosluk personelimiz ve şahsım adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor, hepinize Yeni Yıl vesilesiyle sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.

Ali Rıza Güney

Başkonsolos