Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Başkonsolosluğumuza Ait Yeminli Tercümanlar Listesine Dahil Olmak İsteyenlere İlişkin Duyuru , 05.03.2015

Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 96.maddesi’ndeki esaslar çerçevesinde; konsolosluk işlemleri/belge tercümeleri ilgili olarak görevlendirilecek tercümanları belirleme yetkisi noterlere, dolayısıyla yurtdışında da Büyükelçilik Konsolosluk Şubeleri ile Başkonsolosluklara aittir.

 

Noterlik Kanunu’nun 75.maddesi’nin son fıkrası ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 96.maddesi uyarınca, “yeminli tercüman” olarak tanınacak tercümanların noter veya konsolos huzurunda yemin etmesi ve buna ilişkin olarak da bir tutanak düzenlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle noterler ve konsoloslar, ancak kendilerinin belirledikleri ve yemin verdiklerine dair tutanakları bulunan tercümanlara noter işlemlerinde çeviri işlemi yaptırabilirler. 

Yukarıda kayıtlı esaslar ışığında, Başkonsolosluğumuzda noterlik işlemlerinde “yeminli tercüman” sıfatıyla tanınmak isteyen tercümanların aşağıda belirtilen belgelerle şahsen başvurmaları gerekmektedir.


 

- Kanada makamlarınca tanınan tercümanlık yetki belgesi (örneğin ATIO, OTTIAQ,).

- Nüfus cüzdanı.

- Mevcutsa tercümanlık bürosuna ilişkin şirket belgesi.