Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Ağustos 2015 Er Celp Döneminde Silahaltına Alınacak Er Statüsündeki Yükümlülerin, Celp Ve Sevk Faaliyetlerine Ait Tebliğ Yerine Geçecek Duyuru , 13.07.2015

1111 sayılı Askerlik Kanununun 45. maddesi gereğince, Ağustos 2015 Er Celp

Döneminde silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerinin, celp ve sevk
faaliyetlerine ait tebliğ yerine geçen Milli Savunma Bakanlığı duyurusu ekte
sunulmuştur.

Saygıyla duyurulur.


İlgili Dosyalar :

- MSB-ASAL.pdf