Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Askerlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Hakkında Önemli Duyuru , 02.02.2016

“Askerlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27 Ocak 2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni kanun hükümleri çerçevesinde dövizle askerlik hizmet bedeli 1.000 Avro olup, başvuru şartlarını (https://www.konsolosluk.gov.tr/ekonsolosluk/Sayfalar/IslemTurBilgiSayfalari/IslemBilgileri?Type=5035&Name=Askerlikhttps://www.konsolosluk.gov.tr/…/IslemTurBi…/IslemBilgileri…) taşıyan yükümlüler, başvuruları sırasında ödemelerini tek seferde ilgili banka hesaplarına havale yaparak gerçekleştirebileceklerdir.

Ayrıca;

1. 6661 Sayılı Kanun’un 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplamda en az 1.000 Avro ödemede bulunmuş (38 yaş sınırı içindeki) yükümlülerin, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları sağlanmıştır.

2. 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde dövizle ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlara, kanunda belirtilen yararlanma şartlarını taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar Dış Temsilciliklerimize başvurmak suretiyle belgelendirmeleri ve başvurularının kabulünü müteakip 1.000 Avro’yu başvuruları sırasında peşin ödemeleri kaydıyla yasanın sağladığı haklardan yararlanma imkanı tanınmıştır.

3. Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara, 1.000 Avro’nun üzerindeki ödemelerinin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Saygıyla duyurulur.