Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Adres Beyan Formu, 24.03.2016

ADRES BEYAN FORMU

Mevzuat gereği, yurtdışındaki vatandaşlarımızın adres bilgilerinin "Adres Beyan Formu (B)" tanzim edilmek suretiyle kayıt altına alınması gerekmektedir.

Yurtdışında oy kullanılması gibi, devletimizin geliştirmeye çalıştığı hizmetler bakımından da yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın adres bilgilerinin güncel tutulması önem arzetmektedir.

Buna göre, Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımızın, herhangi bir konsolosluk işlemi için şahsen/posta yoluyla yapacakları başvurularda, "Adres Beyan Formu (B)'nu" da Başkonsolosluğumuza teslim etmeleri/göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıca, herhangi bir konsolosluk işlem başvurusu olmasa dahi, daha önce adres beyanında bulunmamış veya adres değişikliğini bildirmemiş olan vatandaşlarımızın bahsekonu formu doldurarak Başkonsolosluğumuza iletmeleri uygun olacaktır.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- FormB_onsayfa.pdf

- FORMB-ARKASAYFA.pdf