Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

2015 Yılı Nüfus İşlemleri Harç Tarifesi, 19.01.2015

Yasal Süresi İçinde Yapılan Bildirimler

Nüfus Tescil İşlemleri

İşlem Harcı

Posta Ücreti

Toplam

Doğum tescili

Bedelsiz

-

-

Evlilik tescili

Bedelsiz

-

-

Ölüm tescili

Bedelsiz

-

-

Yasal Süresi İçinde Yapılmayan Bildirimler

Nüfus Tescil İşlemleri

İşlem Harcı

Geç Bildirim Harcı [1]

Posta Ücreti

Toplam

Doğum tescili

Bedelsiz

34,-

-

34,-

Evlilik tescili

Bedelsiz

34,-

-

34,-

Ölüm tescili

Bedelsiz

34,-

-

34,-

Cüzdan ve Sürücü Belgesi Düzenleme İşlemleri (Yeni doğum ve belge yenileme)

Değerli Kâğıt

Bedeli

Posta Ücreti

Toplam

Nüfus cüzdanı

4,- [2]

-

4,-

Aile cüzdanı

39,-

-

39,-

Sürücü belgesi

53,-

45,-

98,-

Kayıp Belge İşlemleri

 Değerli Kâğıt

Bedeli

Kayıp Harcı [3]

Posta Ücreti

Toplam

Nüfus cüzdanı

4,-

34,-

-

38,-

Aile cüzdanı

39,-

34,-

-

73,-

Sürücü belgesi

53,-

-

45,-

98,-


 


 


[1] Vatandaşlarımızın,

- yeni doğan çocuklarıyla ilgili bildirimlerini, doğum tarihinden itibaren 60 gün,

- evlilik bildirimlerini, evlilik tarihinden itibaren 30 gün,

- ölüm bildirimlerini, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde yapmaları gerekmektedir.

        Bu süre içinde yaptırılmayan bildirimlerde geç bildirim harcı tahsil edilmektedir. 

[2] Yeni doğan çocuklarının bildirimlerini 60 günlük yasal süre içinde yaptıran vatandaşlarımızdan

nüfus cüzdan bedeli tahsil edilmemektedir.

[3] Eski nüfus cüzdanı ve aile cüzdanı kayıp ise kayıp harcı bedeli tahsil edilmektedir.