Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

2015 Yılı Vatandaşlık İşlemleri Harç Tarifesi, 19.01.2015

Çok Vatandaşlık Başvuru İşlemleri

Kanada Vatandaşlık ya da Doğum Belgesi Çeviri Harcı

Nüfus Hüviyet Cüzdanı Sureti Harcı

Posta Ücreti

Toplam

Harç Tutarı

26,-

13,-

-

39,-

Evlilik Nedeniyle Türk Vatandaşlığı İşlemleri – Yabancı Eş Kanada Vatandaşı İse

 

Yabancı Eşin

Hizmet Bedeli [1]

100,- TL karşılığı

(Yaklaşık)

Nüfus Hüviyet Cüzdan Sureti Harcı

Posta Ücreti

Toplam

Doğum belgesi tercüme harcı

Pasaport tercüme harcı

Adli sicil belgesi tasdik harcı

Harç

26,-

26,-

23,-

50,-

13,-

30,-

168,-

Evlilik Nedeniyle Türk Vatandaşlığı İşlemleri – Yabancı Eş Kanada Vatandaşı Değilse

 

Yabancı Eşin [2]

Hizmet Bedeli [3]

100,- TL karşılığı

(Yaklaşık)

Nüfus Hüviyet Cüzdan Sureti Harcı

Posta Ücreti

Toplam

Doğum belgesi tasdik harcı

Pasaport tasdik harcı

Adli sicil belgesi tasdik harcı

Tutar

23,-

23,-

23,-

50,-

13,-

30,-

162,-


 


 


[1] Hizmet bedeli olarak 100,- TL tahsil edilmektedir. Bu tutar işlemin yapılacağı günkü Türkiye

Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanır. Yukarıdaki tutar örnek olarak

verilmiştir.

[2] Kanada vatandaşı haricindeki diğer ülke vatandaşlarına ait belgelerin çevrisinin başvuru sahibi

tarafından yaptırılması gerekmektedir.

[3] Hizmet bedeli olarak 100,- TL tahsil edilmektedir. Bu tutar işlemin yapılacağı günkü Türkiye

Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanır. Yukarıdaki tutar örnek olarak