Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Konsolosluk İşlemleri Sırasında Başkonsolosluğumuza Sıkça Sorulan Sorular (SSS), 13.04.2017

Sıkça Sorulan Soru 1

Başkonsolosluğunuza çok uzak mesafede ikamet etmekteyim. Temsilciliğinize ulaşmam hem masraflı hem de çok vaktimi alıyor. Şahsi başvuru gerektirmeyen yani postayla yapılabilecek başvuru işlemleri nelerdir ve hangi hususlara dikkat etmem gerekiyor?

Cevap 1

Kanada'nın coğrafi büyüklüğü nedeniyle vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuza seyahat zorluklarını bilmekteyiz. Bu çerçevede, özellikle Kanada’nın batı yakasını kapsayacak şekilde Vancouver’da bir Başkonsolosluk açılması yönünde karar alınmış olup, Vancouver Başkonsolosluğumuz yakın gelecekte hizmete girecektir. Sözkonusu Başkonsolosluğumuzun hizmete girmesiyle birlikte bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları zorlukların da büyük oranda önüne geçilmiş olacaktır.

Diğer yandan yapılan çalışmalar neticesinde birçok işlem artık postayla yapılabilmektedir. Postayla yapılabilecek konsolosluk işlemleri aşağıda listelenmiştir:

 1. Yeni doğan çocuğunuzun nüfus tescil işlemi.
 2. Yeni doğan çocuğunuzun nüfus cüzdanı düzenleme işlemi (Nüfus tescil işlemi yapıldıktan sonra).
 3. Evlilik tescili işlemi.
 4. Ölüm tescil işlemi.
 5. Türkiye’ye cenaze nakil işlemleri.
 6. Türk vatandaşlığını koruma işlemi.
 7. Onaylama şeklinde noterlik işlemi
 8. Çalışma belgesi işlemi.
 9. İkametgâh belgesi işlemi.
 10. Yaşam belgesi işlemi.
 11. Adres beyanı işlemi. 

İşlemlerde gereksiz yazışma ve zaman kaybının önlenmesi için postayla yapılabilecek işlemler sırasında aşağıda kayıtlı hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir: 

 1. Adres beyanı işlemleri mutlaka taahhütlü posta yani “registered mail” yolu ile yapılması gerekmektedir.
 2. Ayrıca postada yaşanacak kayıpların önlenmesi bakımından diğer işlemlerin de taahhütlü posta ile yapılması tavsiye edilmektedir.
 3. Yapılacak işlemlere ait güncel işlem harç tutarlarının ve posta bedellerinin Başkonsolosluğumuzun web adresinden (http://toronto.bk.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx) öğrenilerek gerekli tutarın “money order” olarak gönderilecek evraka eklenmesi ve harç ile posta bedellerinin tam ve eksiksiz gönderilmesi önem taşımaktadır.
 4. İşlem Başkonsolosluğumuzda tamamlandıktan sonra işleme ait makbuz kesilerek evrakla birlikte teslim edilmektedir.
 5. Vatandaşlarımızın evlilik bildirimlerini, evlilik tarihinden itibaren 30 gün,
 6. Bu süre içinde yaptırılmayan bildirimlerde geç bildirim harcı tahakkuk edilmektedir.
 7. Bu durumda olan vatandaşlarımızın posta ile yapacakları başvuru belgelerine, geç bildirim harç tutarını eklemeleri gerekmektedir. Güncel geç bildirim harç tutarını öğrenmek için lütfen Başkonsolosluğumuzun  http://toronto.bk.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx internet adresini ziyaret ediniz.

 

Sıkça Sorulan Soru 2

Pasaportumun geçerlilik süresi bitti. Pasaportumu uzatmak istiyorum ve pasaport hanesine yeni doğan kızımı kayıt ettirmek istiyorum. İşlem süreci ve başvuru için gerekli belgeler hakkında bilgi verebilir misiniz lütfen? Başvuru sırasında nelere dikkat etmeliyim?

Cevap 2

2010 yılının Haziran ayında yeni yongalı (çipli) tip pasaport uygulamasına geçildi ve bu çerçevede eski pasaportların uzatılması ve / veya refakat hanesine çocuk kaydedilmesi uygulaması kaldırıldı.  

Yeni pasaport başvurusu için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir:

 1. Eski pasaportunuz,
 2. Nüfus cüzdanınız,
 3. Son altı ayda çektirilmiş 50 X 60 mm ebadında bir adet biyometrik fotoğraf,
 4. Pasaport harcı ve pasaport cüzdan bedeli.

Yeni pasaport başvuru işlem süreci ise aşağıda sunulmuştur:

 1. Pasaport müracaatı alındıktan sonra elektronik ortamda Ankara’daki Pasaport Tanzim Merkezi’ne gönderilmektedir.
 2. Bilahare tanzim merkezi tarafından düzenlenen pasaport Başkonsolosluğumuza iletilmektedir.
 3. Bu aşamada, başvuru sahibine Başkonsolosluğumuza tarafından posta ile teslimata ilişkin bir teslim yazısı gönderilmektedir. 
 4. Bu yazının vatandaşımız tarafından imzalanarak eski pasaportla birlikte Başkonsolosluğumuza taahhütlü posta (registered mail) olarak geri gönderilmesi gerekmektedir.
 5. Eski pasaport ve teslim yazısı Başkonsolosluğumuza ulaştıktan sonra eski pasaport iptal edilmekte ve yeni pasaportun etkinleştirme işlemi yapılarak pasaport sahibine postalanmaktadır.
 6. Bu işlem, normal şartlar altında 2 ila 3 hafta arasında sonuçlanmaktadır.
 7. Vatandaşlarımız ayrıca, pasaportların düzenlenmesi süreci hakkında sistem tarafından otomatik olarak e-posta yoluyla bilgilendirilmektedir.   

Yeni pasaport başvurusu sırasında aşağıda kayıtlı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:  

 1. 18 yaşından küçükler için anne ve babanın vereceği muvafakatname gerekmektedir. Bu belge Başkonsolosluğumuzda düzenlenmektedir.
 2. 12-18 yaşları arasındaki çocukların başvuru belgesine imza atmaları gerekeceğinden başvuru sırasında hazır bulunmaları gerekmektedir.
 3. Pasaportunuz kayıp ise, yerel polis makamlarından bir polis raporu (lost property report) almanız başvurunuz için zorunluluk arz etmese de bahsekonu raporun alınması herhalükarda lehinizedir. 
 4. Güncel pasaport harç tutarlarını öğrenmek için lütfen Başkonsolosluğumuzun 
  http://toronto.bk.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx
  web sayfasını ziyaret ediniz.

Sıkça Sorulan Soru 3

13 Kasım 2014 tarihinde bir kız evladım dünyaya geldi. Kızımın Türk nüfus kaydının yapılmasını istiyorum. Kayıt işlemi için gereken belgeler nelerdir ve hangi hususlara dikkat etmem gerekiyor?

Cevap 3

Dünyaya gelen evladınız için en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Yeni doğan çocuğunuzun nüfus tescili işlemleri için gereken belgeler şunlardır:

 1. Doğum tescil dilekçesi,
 2. Anne ve babanın nüfus cüzdanları,
 3. Evlilik (Aile) cüzdanınız,
 4. Doğum belgesi (Birth Certificate). 

Yeni doğan çocuğunuzun nüfus tescili işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sunulmuştur:

 1. Mahalli makamlardan doğum belgesi temin edilirken anne ve babanın isminin bulunduğu belgenin talep edilmesi önem arz etmektedir.
 2. Doğum işlemleri için anne veya babadan birinin başvurusu yeterlidir.
 3. Vatandaşlarımızın doğan çocuklarıyla ilgili bildirimlerini, doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yapmaları gerekmektedir. Bununla birlikte bu süre içinde yaptırılmayan bildirimlerde idari para cezası uygulanmamaktadır.
 4. Alfabemizde bulunmayan w, q, x harflerini içeren isimler kabul edilmemektedir.
 5. Yabancılarla evli Türk vatandaşları, çocuklarına biri Türk, diğeri yabancı olmak üzere iki veya daha fazla isim koyabilirler.
 6. Çocuğunuz doğumla birlikte Kanada vatandaşlığını da kazandıysa, bu durumun nüfus kütüklerine tescil edilmesi için Çok Vatandaşlığa Ait Başvuru Formu’nun da doldurulması gerekmektedir. 

 

Sıkça Sorulan Soru 4 

Başkonsolosluğunuza çok uzak mesafede ikamet etmekteyim. Temsilciliğinize ulaşmam hem masraflı hem de çok vaktimi alıyor. Türkiye’deki banka hesaplarımda işlem yapılabilmesi için babama vekâletname vermek istiyorum. Bu işlemi temsilciliğinizde mi yaptırmam gerekiyor yoksa posta yoluyla yaptırabilir miyim? Yapılabiliyorsa hangi belgeler gerekiyor ve nasıl yapılıyor?

Cevap 4

Kanada'nın coğrafi büyüklüğü nedeniyle vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuza seyahat zorluklarını bilmekteyiz. Banka işlemlerine ilişkin olarak yaptırmak istediğiniz vekâletname türü onaylama şeklinde noter belgesidir. Yani bu vekâletnameyi bizzat Başkonsolosluğumuza gelmeden yaptırabilirsiniz.

Onaylama şeklinde noter belgelerinin düzenlemesinde izleyeceğiniz yol aşağıda sunulmuştur.  

 1. İhtiyacınıza uygun belgeyi yerel bir notere onaylatınız. Belge içeriğinin Türkçe olması sorun teşkil etmeyecektir.
 2. Noter onayından sonra bulunduğunuz yerdeki yetkili üst makama başvurarak bu defa noterin düzenlediği belgeyi onaylatınız.
 3. Bu işlemden sonra belgeyi; nüfus cüzdanınızın önlü arkalı fotokopisi, harç tutarı ve posta bedeliyle birlikte (Posta bedeli yerine ödenmiş dönüş zarfı da tercih edilebilir) Başkonsolosluğumuza göndermeniz halinde tasdik işlemi yapılarak tarafınıza posta yoluyla ulaştırılacaktır.
 4. Güncel harç ve posta tutarını öğrenmek için lütfen Başkonsolosluğumuzun  http://toronto.bk.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx adlı web sayfasını ziyaret ediniz.

Sıkça Sorulan Soru 5

Kanada’da sürekli oturma iznine (Permanet Residance Cart) sahibim. Askerliğimi erteletmek istiyorum. Askerlik hizmetimi kaç yaşına kadar erteletebilirim? Ertelememin yapılabilmesi için başvuru sırasında ne tür belgeler ibraz etmem gerekiyor?

Cevap 5

1111 Sayılı Askerlik Kanunu’na göre gerekli koşullara haiz olmanız halinde 38. yaşınızı doldurduğunuz yılın Aralık ayına kadar askerlik hizmetinizi erteletebilirsiniz.

İlk askerlik ertelemesi başvurusu sırasında istenecek belgeler aşağıda sunulmuştur:

 1. T.C. nüfus cüzdanınızın aslı,
 2. Türk pasaportu veya Kanada pasaportunun aslı,
 3. 35 x 45mm ebadında 5 adet vesikalık fotoğraf,
 4. Aynı zamanda Kanada vatandaşı iseniz; Kanada vatandaşlığınızı, bağlı bulunduğunuz nüfus müdürlüğene bildirmiş olmanız gerekmektedir. Henüz bu bildirimi yapmamış iseniz, çifte vatandaşlık bildirimi başvurusu ve buna ilişkin işlem ücreti alınmaktadır.
 

 İlk askerlik ertelemesi başvurusu sırasında Başkonsolosluğumuzda doldurulması gereken formlar ise şunlardır:

 1. İşçi Ve İşveren Statüsündeki Yükümlüler İçin Erteleme Başvuru Dilekçesi
 2. İşçi/İşveren/Meslek-Sanat Mensubu/Gemi Adamı Statüsündeki Yükümlüler İçin Erteleme Belgesi
 3. Tebliğ Belgesi ve Taahhütname
 4. İlk Defa Yurt Dışı Erteleme Başvurusunda Bulunan Yükümlüler İçin Safahat Belgesi
 5. Çok Vatandaşlığa Ait Başvuru Formu - Vat-12 Form (Bu form sadece daha önce çifte vatandaşlık bildiriminde bulunmayanlar tarafından doldurulacaktır). 

Sıkça Sorulan Soru 6

25 Ekim 2011 tarihinden bu yana Kanada’da göçmen olarak yaşıyorum. Türkiye’de olmadığım süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tarafıma sigorta borcu çıkartılmış. İkametgâhımın Kanada’da olduğunu belgeleyen bir belgenin Başkonsolosluğunuzca düzenlenebilmesi için gerekenleri bana bildirebilir misiniz?  

Cevap 6

Genel Sağlık Sigortası primlerini ödemekten muaf tutulabilmeniz için Kanada‘ya giriş tarihinizi ve adresinizi kanıtlayıcı belgeler ile Başkonsolosluğumuza başvurmanız ve ardından ikametgâh belgesi olarak adlandırılan bu belgeyi Sosyal Güvenlik Kurumu’na göndermeniz gerekmektedir. 

İkametgâh belgesi başvurunuzu Başkonsolosluğumuza şahsen yapmayı öngörüyorsanız aşağıda kayıtlı belgeleri ibraz etmeniz gerekmektedir: 

 1. Talebinizi içerir imzalı dilekçeniz,
 2. Nüfus cüzdanınızın aslı,
 3. Pasaportunuzun aslı,
 4. Adresinizi kanıtlayacak belgenin aslı (Kanada ehliyetinin fotokopisi ya da adınıza düzenlenmiş bir fatura gibi),
 5. İkametgâhınızın başlangıç tarihinin tespiti amacıyla, Kanada’ya ilk giriş yaptığınız tarihte verilen giriş belgesi (Form of Landing) veya ülkeye giriş yaparken kullandığınız pasaportunuza tatbik edilen Kanada ülkesi giriş mühürü veya Kanada göçmenlik dairesi tarafından düzenlenen göçmenlik vizesinin fotokopisi,
 6. İkamet belgesi onay harcı (nakit ya da Turkish Consulate General in Toronto adına Money Order)
 7. Güncel harç ve posta tutarını öğrenmek için lütfen Başkonsolosluğumuzun 
  http://toronto.bk.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx
  adlı web sayfasını ziyaret ediniz. 

 

İkametgâh belgesi başvurunuzu Başkonsolosluğumuza posta yoluyla yapmayı öngörüyorsanız aşağıda kayıtlı belgeleri göndermeniz gerekmektedir:

 1. Talebinizi içerir imzalı dilekçeniz,
 2. Nüfus cüzdanınızın arkalı önlü fotokopisi,
 3. Pasaportunuzun kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfalarının fotokopileri,
 4. Adresinizi kanıtlayacak belgenin fotokopisi (Kanada ehliyetinin fotokopisi ya da adınıza düzenlenmiş bir faturanın fotokopisi)
 5. İkamet belgesi onay harcı (Turkish Consulate General in Toronto adına Money Order),
 6. Bir adet Kanada Posta İdaresi ödenmiş posta zarfı (Canada Post, registered, pre-paid envelope).
 7. İkametgâhınızın başlangıç tarihinin tespiti amacıyla, Kanada’ya ilk giriş yaptığınız tarihte verilen giriş belgesi (Form of Landing) veya ülkeye giriş yaparken kullandığınız pasaportunuza tatbik edilen Kanada ülkesi giriş mühürü veya Kanada göçmenlik dairesi tarafından düzenlenen göçmenlik vizesinin fotokopisi,
 8. Belgenin tarafınıza gönderilebilmesi için alıcı adresinizi içerir bir adet Kanada Posta İdaresi ödenmiş posta zarfı (Canada Post, registered, pre-paid envelope) ya da posta bedeli.
 9.  Güncel harç ve posta tutarını öğrenmek için lütfen Başkonsolosluğumuzun  http://toronto.bk.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx web sayfasını ziyaret ediniz.  

 

Sıkça Sorulan Soru 7

1980 yılından bu yana Kanada’da yaşıyorum. 1980 yılından önce de ülkemizde değişik iş yerlerinde çalıştım. Kanada çalıştığım süreleri borçlanarak, Türkiye’deki çalışma sürelerimle birleştirip Türkiye’de emekli olmak istiyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu benden Kanada’da çalıştığım süreleri gösterir bir belge istiyor. Sözkonusu belgeyi Başkonsolosluğunuzdan temin etmem için ne tür belgeler ibraz etmem gerekiyor?

Cevap 7

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi hakkında 3201 Sayılı Yasadan yararlanmak üzere, 1980 yılından sonra Kanada’da çalıştığınız tarihleri gösterir Çalışma Belgesi’ni Başkonsolosluğumuzdan temin edebilirsiniz. Türkiye’de emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumunca istenen belgenin düzenlenebilmesi için aşağıda kayıtlı belgeler gerekmektedir. 

 1. Nüfus cüzdanınız,
 2. Başvuru dilekçeniz,
 3. Kanada Emeklilik Kurumu’ndan alacağınız Kanada’da çalıştığınız yılları gösteren yeni tarihli “Canada Pension Plan” belgesinin aslı,
 4. İşveren statüsündeyseniz, iş yerinizin açılış kapanış tarihlerini belirtir belgenin aslı,
 5. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Başkonsolosluğumuzda düzenlenmektedir).
 6. Belge düzenleme harcı,
 7. Güncel harç tutarını öğrenmek için lütfen Başkonsolosluğumuzun 
  http://toronto.bk.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx web sayfasını ziyaret ediniz.  

 

Sıkça Sorulan Soru 8

1 Ocak 2014 tarihinde Kanada vatandaşı oldum. Kanada vatandaşlığımı Türk makamlara da tanıtmam gerekli midir? Gerekli ise ne yapmam gerekiyor?

Cevap 8

Herhangi bir nedenle bir veya birden fazla yabancı devlet vatandaşlığını izin almadan kazanan kişilerden ergin olanların kendileri, ergin olmayanların ise veli ya da vasisinin yurtdışı temsilciliklere Türk vatandaşlığı koruma başvurusunda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Bir veya birden fazla yabancı bir devlet vatandaşlığını iradesi dışında veya kendi isteği ile kazanan ve bu yolda bildirimde bulunan Türk vatandaşı hakkında yapılacak inceleme sonucunda vatandaşın nüfus kaydına çok vatandaşlığa sahip olduğu kayıt altına alınır.  

Türk vatandaşlığı koruma başvurusu işlemleri için gerekli belgeler aşağıda sunulmuştur:

 1. Çok vatandaşlığa ait başvuru formu (VAT-12),
 2. Nüfus cüzdanınız,
 3. Kanada vatandaşlık belgesi ya da doğum belgesi ve Türkçe çevirisi,
 4. Nüfus hüviyet cüzdanı sureti ve
 5. Belge tercümesi harcı ile posta ücreti. 

Türk vatandaşlığı koruma işlemleri sırasında ise şu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:  

 1. Kanada vatandaşlık belgesi çevirisi Başkonsolosluğumuzda yapılabilmektedir.
 2. Nüfus hüviyet cüzdanı sureti Başkonsolosluğumuzda düzenlenmektedir.
 3. Çok vatandaşlık başvuru formu (VAT-12) ve güncel harç tutarlarına ulaşmak için lütfen http://toronto.bk.mfa.gov.tr/AgencyInfoNotes.aspx adlı internet adresini ziyaret ediniz.

Sıkça Sorulan Soru 9

Kanada’da sürekli oturma iznine (Permanet Residance Cart) sahibim. Dövizli askerlik hizmetine başvurmak istiyorum. Başvuru için gerekli koşullar nelerdir? Gerekli koşulları yerine getirmem halinde başvuru sırasında ne tür belgeler ibraz etmem gerekiyor?

Cevap 9

Başvuru için işçi, işveren ya da meslek-sanat mensubu olup en az 1095 gün çalışma şartı aranmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; Türkiye’de geçirdiğiniz günlerinizin toplamından çalışma günlerinizin toplamı çıkarıldığında, kalan çalışma sürenizin en az 1095 gün olması gerektiğidir. 

Dövizli askerlik hizmeti başvurusu için gerekli belgeler ise aşağıda sunulmuştur: 

 1. Nüfus cüzdanınızın aslı ve iki adet fotokopisi,
 2. Daimi oturum kartınızın (Permanent Resident Card) veya Kanada vatandaşlık kartınızın veya çalışma izninizin (başvuru tarihine kadar aldığınız tüm çalışma izinleriniz) aslı ve iki adet fotokopisi,
 3. Türk pasaportu veya Kanada pasaportu aslı ve iki adet fotokopisi,
 4. İşveren mektubu (Halen çalıştığınızı gösteren güncel tarihli belge olması gerekmektedir),
 5. 35 x 45mm ebadında 5 adet vesikalık fotoğraf,
 6. En az 3 yıl çalıştığınızı gösterir T4, T2 ya da T1 belgesinin aslı.  

Konsolosluk görevlileri tarafından yukarıda kayıtlı belgelerinizin asılları görüldükten ve çalışma günleriniz hesaplandıktan sonra adınıza “Döviz Ödeme Belgesi” düzenlenecektir. Bu belgeyle bankanızdan gerekli ödemenizi yapmanız ve ödeme şerhiyle birlikte Başkonsolosluğumuza iade etmeniz istenecektir.  

Aynı zamanda Kanada vatandaşı olanların, Kanada vatandaşlıklarını bağlı oldukları nüfus müdürlüklerine bildirmiş olmaları gerekmektedir. Henüz bu bildirimi yapmamış olanlardan, çifte vatandaşlık bildirimi başvurusu ve buna ilişkin işlem ücreti alınmaktadır.

Çok vatandaşlık başvuru işlem tutarını öğrenmek için lütfen Başkonsolosluğumuz http://toronto.bk.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=202389 linkini ziyaret ediniz. 

 

Sıkça Sorulan Soru 10 

1990 yılından bu yana Kanada’da yaşamaktayım. Kanada makamlarına sunulmak üzere adli sicil kaydı belgesine ihtiyacım bulunmaktadır. Sözkonusu belgeyi temsilciliğinizden temin edebilir miyim yoksa sadece Türkiye’den mi temin edebilirim? Temsilciliğinizden temin edebiliyorsam ne tür belgeler ibraz etmem gerekiyor ve işlem bedeli nedir?  

Cevap 10

Dış temsilciliklerimizce adli sicil bilgilerinin verilmesi Adli Sicil Kanunu’nun 8.maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve yabancıların yurt dışındaki iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere adli sicil bilgileri Başkonsolosluğumuzca verilebilmektedir.  

Adli sicil kaydı belgesi almak için nüfus cüzdanınızla şahsen başvurmanız yeterli olup, herhangi bir işlem harcı yoktur.