Türkiye Cumhuriyeti

Toronto Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Başkonsolosluğumuz Yeminli Tercümanlar Listesi, 10.08.2016

Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 96.maddesi’ndeki esaslar çerçevesinde; konsolosluk işlemleri/belge tercümeleri ilgili olarak görevlendirilecek tercümanları belirleme yetkisi noterlere, dolayısıyla yurtdışında da Büyükelçilik Konsolosluk Şubeleri ile Başkonsolosluklara aittir.

 

Noterlik Kanunu’nun 75.maddesi’nin son fıkrası ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 96.maddesi uyarınca, “yeminli tercüman” olarak tanınacak tercümanların noter veya konsolos huzurunda yemin etmesi ve buna ilişkin olarak da bir tutanak düzenlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle noterler ve konsoloslar, ancak kendilerinin belirledikleri ve yemin verdiklerine dair tutanakları bulunan tercümanlara noter işlemlerinde çeviri işlemi yaptırabilirler. 

Bu çerçevede, Başkonsolosluğumuza yemin veren tercümanlarımızın listesi alfabetik sıraya göre aşağıda sunulmuştur.


- Ayşegül Cantürk - İngilizce/Türkçe/İngilizce

  10 Grenoble Drive # 217, North York ON M3C 1C6

  Tel: 647 - 855 7511

   ozcicekci@gmail.com

 

- Hülya Oyman – İngilizce/Türkçe/İngilizce

  41 Mintwood Drive, Toronto ON M2M 3A6

  Tel: 416 – 226 9610

  hulyaoyman@yahoo.com / www.hulyaoyman.com  

 

 

- Şükrü Koyupınar – İngilizce/Türkçe/İngilizce

  2360 Dundas St. West Suite 1911, Toronto ON M6P 4B2

  Tel: 647 – 895-5522

  sukrukoyupinar@hotmail.com / ca5languageservices@hotmail.com

Not:

Yukarıda kayıtlı esaslar ışığında, Başkonsolosluğumuz noter ve çeviri işlemlerinde yeminli tercüman sıfatıyla tanınmak ve yukarıda kayıtlı listeye dâhil olmak isteyen çevirmenlerimizin aşağıda belirtilen belgelerle Başkonsolosluğumuza şahsen başvurmaları gerekmektedir.

-   Kanada makamlarınca tanınan tercümanlık yetki belgesi (örneğin ATIO, OTTIAQ,).

-   Nüfus cüzdanı.

-   Mevcutsa tercümanlık bürosuna ilişkin şirket belgesi.